Stilleben

Under denna vinter har jag tagit upp stilleben-måleriet och här finner du ett bra exempel!

Stilleben